Aupark
Offline - Online

Od roku 2015 spolupracujeme s jedným z najznámejších nákupných centier na Slovensku – s Auparkom. Aupark pravidelne organizuje podujatia zamerané na oslovenie jeho hlavnej cieľovej skupiny – rodiny s deťmi a mladých ľudí.