Penta
Online - Offline

Spoločnosti Penta sme pomáhali s prezentáciou viacerých projektov. Pre administratívne budovy BCT2 a BCT3 sme vytvorili identitu projektu, vrátane reprezentatívnej brožúry a prehľadnej webovej stránky vo viacerých jazykoch.
Pre lukratívny projekt Sky park sme pripravili niekoľko reprezentatívnych video príspevkov na sociálne siete.