Piqipi
Online - Offline

Piqipi sú ručne vyrábané detské knižky, ktoré podporujú rozvoj fantázie, kreativity, myslenia, ale predovšetkým jemnej motoriky. Hlavným cieľom klienta bolo osloviť potenciálnych zákazníkov, zvýšiť povedomie o značke na slovenskom i zahraničnom trhu a v neposlednom rade posilniť predaj.