SOCIAL MEDIA

KREATÍVNA STRATÉGIA

3D PRODUKCIA

EDO-KIN
Social Media a 3D produkcia

EDO-KIN je sieť ázijských reštaurácií, ktoré ponúkajú okrem zážitkového jedla aj unikátne priestory a sushi boxy “na cesty”. EDO-KIN má aktuálne 4 prevádzky v Bratislave a 1 prevádzku v Piešťanoch.

EDO-KIN
EDO-KIN

Zadanie

EDO-KIN

Jednou z našich obľúbených výziev bolo zadanie od klienta EDO-KIN na komplexnú Social Media stratégiu, ktorá by prezentovala kvality tradičnej ázijskej kuchyne od Indie až po Japonsko, avšak v európskom ponímaní. Zadanie znelo jasne, pestré chute zahaliť do rúška vtipu, slovných hračiek, metafor a jazyka, ktorým je EDO-KIN už známy. Nakoľko sme nevytvárali nový brand manuál, našou úlohou bolo aplikovať grafické prvky na atraktívne témy pre sledovateľov EDO-KIN na Facebooku a Instagrame a nových potenciálnych zákazníkov. Preto sme vytvorili komplexnú Social Media stratégiu so zadefinovaním Tone of voice.

Brand EDO-KIN sme sa rozhodli odprezentovať nenásilnou natívnou komunikáciou a vytvorili sme aj pre tento účel koncept 3D videí.

Cieľová skupina
Cieľovou skupinou bratislavských prevádzok EDO-KIN s ázijskou kuchyňou sú najmä ľudia vo veku 30 – 50 rokov.

Realizácia

Zamerali sme sa na piliere, o ktoré sa značka EDO-KIN opiera a vychádzali sme z tradičnej ázijskej kuchyne a kultúry. Používali sme prvky, ktoré sú pre Áziu typické a aj vtipnými surealistickými vizualizáciami sme dokázali upútať množstvo zákazníkov a potenciálnych zákazníkov EDO-KIN.

Výstupy

V 1. kole sme si zadefinovali archetyp EXPLORER a Tone of voice, ktorým sme sa riadili pri tvorbe Social Media obsahu. VTIPNÝ, ENTUZIASTICKÝ, UPBEAT. Vytvorili sme komplexnú Social Media stratégiu, aby sme s EDO-KIN “mohli ryžovať” na sociálnych sieťach. 

Vďaka programom ako Blender, Cinema 4D a kvalitnej postprodukcii vznikli 3D videá, ktorú odrážajú tradície v ázijskej kuchyni a vyzerajú absolútne realisticky. Dbali sme na každý detail, aby videoprodukcia zapadla do konceptu EDO-KIN a zároveň sa odlíšila rozanimovaním vtipných situácií súvisiacich s ázijskou kuchyňou s rešpektom k brandu a ázijským tradíciám.