KREATÍVNA STRATÉGIA

FOTO A VIDEO PRODUKCIA

TV

Môjobchod TV produkcia

Môjobchod je franšízová sieť predajní, ktorá sa nachádza na celom Slovensku. Dostupná je dokonca aj v malých dedinách a vďaka franšízovému prístupu dokáže splniť individuálne požiadavky zákazníkov v jednotlivých lokalitách. Môjobchod kladie dôraz v komunikácii na prezentovanie vlastnej značky potravín Fine Life. Priestor na otvorenie franšízovej predajne dáva každému, kto má podnikateľského ducha a chce spolupracovať s Môjobchod.

Zadanie

Všetko sa začalo spojením kreatívnych hláv dokopy a na požiadavku klienta na zostavenie idey TV spotu, ktorý sa bude podieľať na zvýšení brand awareness Môjobchod, sme sa vrhli s veľkými očakávaniami a ešte väčšími nápadmi. Dôležité bolo zamyslieť sa nad konceptom, ktorý by oslovil primárne ľudí vo veku 30 až 50 rokov vo vhodnom vysielacom čase a šíril by nielen hodnoty Môjobchod, ale aj skutočné benefity, ktoré zákazníkom ponúka.

Cieľová skupina
Primárnou cieľovou skupinou boli sledovatelia TV vo veku 30 až 50 rokov.

Realizácia

Všetko začína s nápadom alebo kreatívnou myšlienkou pre videoprodukciu. To môže byť odrazom autorského diela, inšpirácie zo skutočného života, alebo jednoducho výsledkom tvorivého procesu. Pri tvorbe kreatívnej idey sme chceli využiť tvár a charakter postavy Gizky Oňovej, ktorá je známa nielen ako ambasádorka predajní Môjobchod, ale aj ako “svokra z TV”. Nechceli sme meniť jej TV osobnosť, práve naopak, preto sme rozvíjali charakter svokry aj v našom videu a vystavali sme atraktívny, dynamický a tanečný spot, ktorý prezentuje výhody spoločnosti Môjobchod.

Behind the scenes

Výstupy

V kooperácii s produkčnou agentúrou sme zrealizovali úspešný TV spot, ktorý môžete poznať z obrazoviek TV JOJ, PLUS, WAU.

Výsledkom bolo GRP 106,8, pričom sme zasiahli v rámci TV:

JOJ 63 %,
TV PLUS 18 %,
TV WAU 14 %,

od 11. 4. do 30. 4. 2023.