WEB DESIGN

FOTO A VIDEO PRODUKCIA

SOCIAL MEDIA

Premac Social Media
kampaň “Pán Majster”

Premac je najväčším výrobcom exteriérových zámkových dlažieb na Slovensku a vďaka kvalite a širokému sortimentu výrobkov patrí medzi lídrov výrobcov betónových dlažieb, prvkov záhradnej architektúry a stavebných materiálov. Spoločnosť Premac, spol. s r. o. už od roku 1991 úspešne pôsobí na slovenskom stavebnom trhu. Od roku 2003 je členom medzinárodnej skupiny CRH.

Premac logo
Pán Majster

Zadanie

Zvýšiť povedomia o značke Premac so zameraním na B2C trh bolo ojedinelým projektom, nakoľko sa táto spoločnosť zameriava na B2B. V rámci sociálnych sietí Facebook a Instagram sme mali vytvoriť kampaň, ktorou by sme oslovili aj konečných spotrebiteľov Premac výrobkov. So zámerom zvýšiť brand awareness tejto značky, sme sa pustili do kreovania Facebook
a Instagram kampane, prostredníctvom ktorej utkvie Premac v pamäti používateľom tejto značky napriek tomu, že ju zakúpili
v predajniach, ktorých Premac je len dodávateľom. Išlo o špecifický projekt, pri ktorom sme si boli vedomí toho, že brand Premac vnímajú najmä veľkoodberatelia stavebných predajní a koneční spotrebitelia už menej.

Cieľová skupina
Koneční spotrebitelia produktov Premac vo vekovej kategórii 25 až 55 rokov

Realizácia

V procese realizácie sme sa zamerali na niekoľko faktorov:

Potrebujeme sa dostať do povedomia konečných spotrebiteľov.

Používateľom Premacu, ktorí už majú za sebou jednorazový nákup, a v tomto segmente sa opakované nákupy nerobia, potrebujeme “oživiť spomienky” na tvorenie s produktami Premac kreatívnym spôsobom.

Potrebujeme odkomunikovať flexibilitu a multifunkčnosť produktov Premac.

Potrebujeme získať kontaktné informácie na zákazníkov vlastniacich produkty od Premac.

Pán Majster
Pán Majster
Pán Majster
Pán Majster

Projekty

Zostavili sme klientovi koncept social media kampane na mieru, a to aj s webom, ktorý sme vytvorili na účely tejto kampane. Vytvorili sme sériu videí, v ktorých sme predstavili ľuďom multifunkčné využitie “zvyškových” produktov Premac z realizácie stavby.

Prostredníctvom mikro influencera Lukáša Urblíka sme ľuďom ukázali, že “zo zvyškov” dlažieb a tvárnic je možné “vyčarovať” domácky vyrobené sedenie do altánku, atraktívne kvetináče do záhrady, držiak na bicykel, ale aj vyvýšený záhon či ohnisko. Viď. pracovné postupy. Natočili sme celé série videí, ktoré ukazujú procesy “diy” projektov.

Microsite

Po ukončení série natáčaní s influencerom, sme sa vrhli na spustenie webu, na ktorom boli videá uverejnené. Poslednou dôležitou úlohou bolo osloviť ľudí na Facebooku a Instagrame Premac, aby nám ukázali svoje vlastné “domáce projekty” a vyplnili formulár na webe s kontaktnými údajmi a fotografiami so svojou realizáciou. A ako vyzerali naše výstupy v rámci tohto rozsiahleho projektu?

Pán Majster
Pán Majster
Pán Majster